Securitatea prelucrarii datelor

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Securitatea prelucrarii datelor

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SC Romarnia Com SRL este constienta de importanta protejarii informatiilor colectate despre clientii sai, in mod special acele informatii capabile sa identifice clientul ca individ (“informatii personale cu caracter special”). Datele cu caracter personal colectate de la clienti sunt utilizate in scopuri de reclama, marketing si publicitate, precum si pentru realizarea operatiunilor aferente livrarii produselor / prestarii serviciilor comandate de catre clientii SC Romarnia Com SRL. Acest document guverneaza modul in care sunt colectate si utilizate aceste informatii, precum si conditiile de utilizare ale informatiilor.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC Romarnia Com SRL prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace mixte (manuale si automate), cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.
Comentariile si sugestiilor clientilor sunt asteptate la adresa de mail: office@romarniacaffe.ro

PRINCIPII ALE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinta si se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale;
Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;
Confidentialitatea: Persoanele care prelucreaza, in numele unei institutii, date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate;
Consimtamântul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile mentionate in Legea nr. 677/2001 si alte date prevazute de acte normative;
Informarea: Persoana este informata de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;
Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stocheaza pentru o perioada mai lunga decât este necesar pentru realizarea scopurilor in care au fost colectate.
Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;
Securitatea: Masurile tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat (accesul la bazele de date a utilizatorilor se face pe baza de nume utilizator si parola). Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejata prin firewall software si hardware, precum si de solutii antivirus actualizate permanent.

INFORMATII COLECTATE
Informatiile pe care organizatia le colecteaza difera in functie de modul de contact realizat intre client si organizatia noastra. Functie de serviciile oferite sau / si de produsele oferite de organizatie este posibil sa fie cerute clientilor informatii personale ca: numele, prenumele, CNP, adresa de e-mail, adresa de corespondenta, numere de telefon. Aceste informatii sunt colectate numai atunci când clientul accepta voluntar si in cunostinta de cauza trimiterea acestor informatii catre organizatie. Organizatia se angajeaza sa aduca la cunostinta clientilor acest document prin informare verbala, afisare in locuri accesibile si publicare pe pagina web a organizatiei.

UTILIZAREA INFORMATIILOR
Informatiile personale pe care clientii le prezinta la solicitarea organizatiei sunt folosite doar in scopul in care au fost prezentate si anume in scopuri de reclama, marketing si publicitate, precum si pentru realizarea operatiunilor aferente livrarii produselor / prestarii serviciilor comandate de catre clientii SC Romarnia Com SRL.

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Oferirea informatiilor personale de catre client atesta faptul ca acesta este de acord sa intre in baza de date a SC Romarnia Com SRL. Scopul prelucrarii datelor consta in informarea clientilor cu privire la produsele si serviciile SC Romarnia Com SRL, de asemenea servesc ca istoric pentru produsele si serviciile puse la dispozitie de SC Romarnia Com SRL.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SC Romarnia Com SRL garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite prin sistemul sau informatic, certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal.
SC Romarnia Com SRL utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, inclusiv de control si audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare.

Pentru mai multe detalii si informatii orice persoana interesata se poate adresa:
Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Str. Olari, nr. 32, Sector 2, Bucuresti
Telefon: (021) 252.58.88 Fax: (021) 252.57.57
Web: http://www.dataprotection.ro/
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro